Termisk ledningsevne av polystyrenbetong

Den termiske ledningsevnen til ethvert materiale er preget av dets evne til å lede en viss mengde varme gjennom tykkelsen. I laboratorieforhold måles det som temperaturforskjellen mellom to sider av samme materiale en meter tykt. Den termiske konduktivitetsverdien til polystyrenbetong... Read more

Tekniske egenskaper for polystyrenbetong

Polystyrenbetong er klassifisert som lettbetong, skummet polystyrengranulat brukes som fyllstoff, hvis mengde i startsammensetningen regulerer hovedegenskapene til det aktuelle materialet. La oss vurdere de viktigste tekniske egenskapene til polystyrenbetong. Den er lett og har lav varmeledningsevne, noe som gjør det... Read more

Produksjon av polystyrenbetong

Selve produksjonsprosessen for polystyrenbetong består av følgende operasjoner: – skumming av polystyrengranulat. Granulat fra beholderen føres gjennom en skrue til tilberedningskammeret. Tørre granuler utsettes for damp, de øker i volum, og bladene på enheten forhindrer at granulene fester seg sammen.... Read more

Fordeler og ulemper med hus laget av polystyrenbetong

Det aktuelle materialet regnes som en av mange typer cellebetong. Råvaresammensetningen til polystyrenbetong inkluderer høyverdig Portland-sement, samt polystyrengranulat og modifiserende tilsetningsstoffer. Dette materialet er mye brukt i bygging av hus og andre bygninger, men som alle andre byggematerialer har polystyrenbetong... Read more

Hva er polystyrenbetong

Mange av oss har hørt om ekspandert polystyren eller polystyrenskum, men ikke alle er kjent med et slikt byggemateriale som polystyrenbetong. La oss se på hva det er. La oss finne ut hva polystyrenbetong er og hvor den brukes. Polystyrenbetong... Read more